Introductie & visie
Services


NLUK
Green Dock


Introductie & visie
Greendock heeft als doel het verkrijgen en behouden van een internationaal leidende positie op het gebied van engineering diensten ten behoeve van ontmanteling van droge lading-schepen, tankers en werkplatforms waarbij een ecologisch verantwoorde werkwijze, mensvriendelijke werkomstandigheden, en een rendabele exploitatie bindende voorwaarden zijn.
De strategie om deze doelstelling te realiseren is:
Het in een samenwerkingsverband bijeenbrengen van diverse betrokken partijen die, ieder vanuit hun eigen expertise en achtergrond, zich aan de missie en het samenwerkingsverband willen committeren. Om tot een breed draagvlak en een goede slaagkans te komen, zijn initiatiefnemers vanuit diverse achtergronden nodig; bedrijfsleven, politiek, havenautoriteiten, belangengroepen en financiers.

Door gebruikmaking van de expertise, know-how van GreenDock kan op een veilige een milieu vriendelijkewijze een winstgevende business case gerealiseerd worden op het gebied van scheepsontmanteling


Visualisatie van de locatie
Visualisatie van de locatie
Visualisatie van de locatie
Visualisatie van de locatie
Realisatie: ReMedia.nl / Baskwadraat